Akıllı Şehirler

Ağır Metaller (Cd,Pb); Hafif İşçiler (Lumbricus Terrestris)

Çalışmanın çıkış noktasını, araştırmacı tarafından daha önce çalışılan ve toprak solucanlarıyla (Lumbricus Terrestris) organik atıkların geri dönüştürülmesine yönelik çalışmasında ulaştığı bulgulara, “ağır metallerin topraktan arındırılmasında da solucanların aynı etkileri olur mu?” düşüncesinin ortaya çıkması” oluşturmuştur.

Yapılan çalışmada; toprağın, ağır metallerden Kadmiyum(Cd), Kurşun (Pb), toprak solucanlarının yardımıyla temizlenmesi, temel amaç olarak belirlenmiştir. Ayrıca ağır metallerin topraktan temizlenmesinde ucuz maliyette ve kolay uygulanabilir bir yöntemin geliştirilmesi de alt hedef olarak belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmanın hipotezi; “Toprak solucanları topraktaki ağır metalleri temizler” şeklinde düzenlenmiştir. Araştırma, birbiriyle bağlantılı farklı aşamada gerçekleşen, deney ve gözlem yöntemine dayalı bir çalışma olmuştur. Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinden alınan toprak örneği, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilen Kadmiyum (Cd) ve Kurşun (Pb) solüsyonları araştırmanın materyalini oluşturmuştur. Yapılan çalışmanın birinci ve ikinci aşamasında, okul bahçesinden alınan toprak Cd ve Pb solüsyonları ile karıştırılarak, analizi yapılmış ve içindeki ağır metal oranları tespit edilmiştir. İlk analiz sonuçlarına göre kurşun oranı 4.9 (mg/kg)-1 ve kadmiyum oranı 4,8 (mg/kg)-1 olarak tespit edilmiştir. Üçüncü aşamada , ağır metalli toprakta solucan adaptasyonu gözlemlenmiş, çok kısa bir süre içinde bulundukları ortama uyum sağladıkları, ilerleyen süreçte sayılarında artışın olduğu tespit edilmiştir. Dördüncü aşamada, ikinci bir toprak analizi yapılarak ilk analiz ve ikinci analiz arasındaki farklılık ortaya konulmuştur. Kurşun oranı 4.9 (mg/kg)-1’den 3,6 (mg/kg)-1’ye, kadmiyum oranının ise 4,8 (mg/kg)-1’den 0.21 (mg/kg)-1’ye düştüğü gözlemlenmiştir. İlk ve ikinci analiz arasında belirgin farkın olmasına rağmen, beşinci aşamada üçüncü bir analiz yapılarak aradaki farklar tespit edilmiştir. Kurşun oranının 3,6 (mg/kg)-1’den 0,1 (mg/kg)-1’ye, kadmiyum oranının 0.21 (mg/kg)-1’den <0.02 (mg/kg)-1’ye düştüğü tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sürecinde toprak solucanlarında meydana gelen komplikasyonlar gözlemlenmiş, çalışmanın ilk ayında boyunlarında beyaz bir halkanın oluştuğu, ısıya ve dışarıdan uygulanan etkiye tepki verdikleri, sayılarında artış, ebatlarında ise gözle görünür belirgin bir büyüme olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırma bulguları

“Toprak solucanları topraktaki ağır metalleri temizler” hipotezimizi doğrular niteliktedir. Ve bu çalışma ile Türkiye’de bir ilki başardık ve dünya literatürüne böyle bir çalışma kazandırdık.

Tags

Assessment

Awaiting Reviews
In Progress
3 of 28 completed
Değelendirme
Idea No. 53